Čiastka č. 106/1946 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
244/1946 Zb. Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi. 30.12.1946
245/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost. 09.01.1947
246/1946 Zb. Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti. 30.12.1946
247/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců. 30.12.1946
248/1946 Zb. Zákon o úpravě svátkového práva. 01.01.1947
249/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva. 01.01.1946
250/1946 Zb. Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh. 30.12.1946
251/1946 Zb. Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí. 30.12.1946
252/1946 Zb. Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků. 30.12.1946
254/1946 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek. 01.01.1947