Čiastka č. 10/1946 Zb.

Vydaná dňa: 19.02.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1946 Zb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským. 01.01.1946
25/1946 Zb. Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení. 19.02.1946
26/1946 Zb. Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům. 19.02.1946
27/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody. 15.03.1939