Vyhláška č. 27/1946 Zb.Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody.

Čiastka 10/1946
Platnosť od 19.02.1946
Účinnosť od 15.03.1939

OBSAH

27.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. února 1946

o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody

Ministr zahraničních věcí vyhlašuje podle § 2, písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 19 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé:


§ 1

Veškeré obchodní smlouvy, dohody, úmluvy a ujednání, včetně dodatkových a doplňkových úmluv a protokolů, sjednané mezi republikou Československou na straně jedné a mezi Německem, Itálií, Maďarskem, Finskem, Bulharskem, Rumunskem nebo Japonskem na straně druhé, se považují za zrušené vypuknutím války a pozbyly tudíž na území Československé republiky platnosti dnem, kdy nastal válečný stav mezi smluvními stranami.

§ 2

Dle § 1 vyhlášky pozbyly platnosti zejména obchodní smlouvy, dohody, úmluvy, ujednání, dodatkové a doplňkové úmluvy a protokoly sjednané:

s Německem:

Hospodářská dohoda ze dne 29. června 1920, vyhlášená pod č. 350/1921 Sb.,

Dohoda o některých tarifikačních otázkách ze dne 22. Prosince 1929, vyhlášená pod č. 9/1930 Sb.,

Dodatková úmluva ze dne 6. října 1932, vyhlášená pod č. 159/1932 Sb.,

Čtvrtá dodatková úmluva ze dne 8. května 1933, vyhlášená pod č. 79/1933 Sb.,

Pátá dodatková úmluva ze dne 21. srpna 1933, vyhlášená pod č. 179/1933 Sb.,

Dodatková ujednání ze dne 21. prosince 1933, vyhlášená pod č. 241/1933 Sb.,

Ujednání o celním kontingentu pro perleťové knoflíky ze dne 26. června 1935, vyhlášené pod č. 149/1935 Sb.,

Dodatková úmluva ze dne 30. prosince 1935, vyhlášená pod č. 5/1936 Sb.,

Dodatková úmluva ze dne 31. července 1937, vyhlášená pod č. 201/1937 Sb.,

Dodatková úmluva ze dne 22. prosince 1937, vyhlášená pod č. 17/1938 Sb., pozměňující ujednání ze dne 26. června 1935,

s Rumunskem:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 27. června 1930, vyhlášená pod č. 114/1930 Sb.,

Dodatkové ujednání ze dne 8. března 1934, vyhlášené pod č. 53/1934 Sb.,

Dodatková ujednání ze dne 4. července 1935, vyhlášená pod č. 105/1936 Sb.,

s Maďarskem:

Obchodní smlouva (včetně veterinární úmluvy) ze dne 17. listopadu 1937, vyhlášená pod č. 52/1938 Sb.,

Úmluva o úpravě pohraničního styku ze dne 17. listopadu 1937, vyhlášená pod č. 53/1938 Sb.,

Úmluva mezi Československem a Maďarskem ze dne 17. Listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel), jejíž části III. byla propůjčena vnitrostátní účinnost zákonem ze dne 10. Května 1938, vyhlášeným pod č. 125/1938 Sb.,

s Bulharskem:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 29. srpna 1933, vyhlášená pod č. 66/1934 Sb.,

s Itálií:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 23. března 1921, vyhlášená pod č. 4/1922 Sb.,

Dodatková úmluva ze dne 1. března 1924, vyhlášená pod č. 245/1924 Sb.,

Doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 19. Listopadu 1928, vyhlášený pod č. 211/1928 Sb.,

Doplňkový protokol ze dne 4.srpna 1930, vyhlášený pod č. 116/1930 Sb.,

Doplňkový protokol ze dne 27.listopadu 1933, vyhlášený pod č. 234/1933 Sb.,

Doplňkový protokol ze dne 26. července 1935, vyhlášený pod č. 191/1935 Sb.,

Dohoda o úpravě obchodní směny ze dne 31. března 1937, vyhlášená pod č. 72/1937 Sb.,

s Japonskem:

Obchodní smlouva ze dne 30. října 1925, vyhlášená pod č. 197/1926 Sb.,

s Finskem:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 2. března 1927, vyhlášená pod č. 119/1927 Sb.,

I. dodatkový protokol ze dne 22. května 1934, vyhlášený pod č. 98/1934 Sb.,

II. dodatkový protokol ze dne 28. ledna 1936, vyhlášený pod č. 30/1936 Sb.,

III. dodatkový protokol ze dne 17. dubna 1937, vyhlášený pod č. 58/1937 Sb.

§ 3

Neplatné jsou též veškeré obchodní smlouvy, dohody, úmluvy a ujednání včetně dodatkových a doplňkových úmluv a protokolů, sjednané za doby nesvobody neústavními orgány, vykonávajícími fakticky moc na území republiky Československé.


Dr. Clementis v. r.

státní tajemník ministerstva zahraničných věcí