Čiastka č. 55/1945 Zb.

Vydaná dňa: 20.11.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie. 20.11.1945
130/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové. 20.11.1945
131/1945 Zb. Dekret prezidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu. 20.11.1945
132/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva. 20.11.1945