Dekrét č. 132/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva.

Čiastka 55/1945
Platnosť od 20.11.1945 do07.05.1953
Účinnosť od 20.11.1945 do07.05.1953

OBSAH

132.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o vzdělání učitelstva.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zřízení těchto fakult (oddělení) se upraví zvlášť.

§ 2.

Délku studijní doby učitelů určí vláda nařízením.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.