Čiastka č. 53/1945 Zb.

Vydaná dňa: 15.11.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze. 17.11.1939
123/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně. 17.11.1939
125/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti. 15.11.1945
127/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze". 15.11.1945