Dekrét č. 122/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze.

Čiastka 53/1945
Platnosť od 15.11.1945
Účinnosť od 17.11.1939

OBSAH

122.

Dekret presidenta republiky

ze dne 18. října 1945

o zrušení německé univerzity v Praze.

Aby bylo dovršeno dávné historické úsilí všeho českého lidu v otázce pražské univerzity a aby byly právně zabezpečeny plody národní revoluce a boje o osvobození Československé republiky, ustanovuji k návrhu vlády:

§ 1.

Německá univerzita v Praze, která zanikla 5. května 1945, prvním dnem povstání pražského lidu, se navždy zrušuje jako ústav nepřátelský českému národu.

§ 2.

Vědecké ústavy a jejich zařízení, jakož i veškerý majetek německé univerzity v Praze připadají univerzitě Karlově.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1939; provede jej ministr školství a osvěty.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.