Dekrét č. 123/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně.

Čiastka 53/1945
Platnosť od 15.11.1945
Účinnosť od 17.11.1939

OBSAH

123.

Dekret presidenta republiky

ze dne 18. října 1945

o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Německé vysoké školy technické v Praze a v Brně se zrušují.

§ 2.

Vědecké ústavy a jejich zařízení, jakož i veškerý majetek německých vysokých škol technických v Praze a v Brně připadají českým vysokým školám technickým v Praze a v Brně.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1939; provede jej ministr školství a osvěty.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.