Zákon č. 425/2020 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021

(v znení č. 231/2021 Z. z.)

Platnosť od 29.12.2020
Účinnosť od 05.06.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.06.2021 231/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2021 - 04.06.2021

Pôvodný predpis

29.12.2020