Nariadenie vlády č. 175/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020 (za 2 mesiace)
Zrušený 173/2020 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 - 31.12.2020 Aktuálne znenie