Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 19 dní)
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

388

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.

§ 2

(1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4.

(3) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)


Platové tarify

Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
41612,50
2655,50
51678,50
2724
61759
2810,50
71828,50
2883,50
81927,50
2990
911 038,50
21 109

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
67891011
10 až 1675786,50843,509029681045
22 až 3701817,50877938,501 006,501086
34 až 5729850911973,501 046,501 129
46 až 8755881943,501 008,501 084,501 169
59 až 11782912977,5010471 1221210
612 až 14808,50943,501 009,501 081,501 161,501252
715 až 17834,5097510451 118,5012001295
818 až 208611 005,501 076,501 15312401 336,50
921 až 23888,501 036,501 1121 19012771378
1024 až 279151 068,501 14512261 3161420
1128 až 31941,5010981 1791 261,501 3551 461,50
1232 až 359681 13112111 297,5013931 503,50
1336 až 399881 1541 235,50132414211 533,50
14od 409931 1601242133114281 541,50

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platový stupeňPočet rokov praxePlatová trieda
1234567891011
ido 2572584607642692757,508028879721 057,501 144
2do 4578,50590613,50648,50699,50765,50810,508969821 068,501 156
3do 6584596619,50655,50706,50773818,5090599210791 167,50
4do 9590601,5625,50662713780,50826,50914100210891 179
5do 12598610634,50671723,50791,50838,5092710161 1051 196
6do 15607619643,50681734803850,5094010311 1211213
7do 18615628652,50690,50744,50815862,50953,5010451 1371230
8do 21624636,50662700,50755826874,5096710601 152,501 247,50
9do 24632,50645,50670,50709,50765,50837,50887980,501 074,501 168,501 264,50
10do 28641654680719,50775849898,50993,5010891 184,501 281,50
11do 32652,50665,50692732,50789,50863,5091510111 108,5012061305
12do 36664677,507047458038799311 028,501 127,501 226,501 327,50
13do 40675,50689716,5075881789494710471 147,501 247,501 350,50
14nad 40686,50701728,50771830,50909,50962,501 064,501 16712691 373

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)


Platové tarify

Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
41674
2721,50
51746,50
2796,50
61835
2892
71911,50
2972
811 020,50
21 089
911 142,50
21 220

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
67891011
10 až 1742,50865,50928992,5010651 149,50
22 až 3771,50899,509651 032,501 107,501 195
34 až 58029351 002,5010711 151,501242
46 až 8830,50969,5010381 109,501 1931286
59 až 11860,501 003,501 075,501 1521 234,501331
612 až 14889,5010381 110,501 19012781 377,50
715 až 179181 072,501 149,501 230,501 3201 424,50
818 až 20947,501 106,501 184,501 268,5013641 470,50
921 až 23977,501 140,501 223,50130914051516
1024 až 271 006,501 175,501 259,50134914481 562
1128 až 3110361208129713881 490,501608
1232 až 3510651 244,501 332,501427,501 532,501654
1336 až 3910871 269,501 359,501456,501 563,501687
14od 401 092,5012761 366,501 464,501 5711696