Nariadenie vlády č. 338/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 21.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

338

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9.októbra 2019,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa mení takto:

Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf

Platová triedaPracovná trieda
Platová tarifa

41738,50
2790,00
51817,50
2872,50
61915,00
2976,50
71998,50
21 064,50
811 118,00
21 193,00
911 251,50
21 336,00


Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
67891011
1do 2807,50940,501 008,501 079,001 158,001 250,00
2do 4823,00960,001 028,501 102,501 182,001 274,50
3do 6844,00983,501 054,501 127,001 211,501 306,50
4do 9859,501 003,001 074,001 148,001 234,501 330,50
5do 12878,501 025,001 098,001 176,001 261,001 359,50
6do 15898,001 047,001 119,501 200,501 288,501 389,00
7do 18919,501 074,001 151,501 231,501 321,501 426,50
8do 21949,501 109,001 187,001 272,001 367,001 473,50
9do 24981,501 145,001 226,501 314,001 409,501 521,00
10do 281 011,501 181,001 266,001 355,001 455,001 569,50
11do 321 042,501 215,001 305,001 396,001 499,501 618,00
12do 361 072,001 251,501 340,001 437,001 542,001 664,00
13do 401 093,001 277,001 367,001 465,501 572,501 697,50
14nad 401 098,501 283,001 373,501 472,501 581,001 706,00
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.