Vyhláška č. 232/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 15.10.2017