Zákon č. 182/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 10.07.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. I bodov 1, 16, 19, 23 až 25 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. II bodu 13 a čl. III bodu 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 24. mája 2018, čl. I bodu 29, čl. II bodov 6 a 10 a čl. III bodu 19, ktoré ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2018 - 31.12.2018 Delená účinnosť
24.05.2018 - 31.08.2018 Delená účinnosť
01.01.2018 - 23.05.2018 Delená účinnosť
01.09.2017 - 31.12.2017

Pôvodný predpis

10.07.2017