Vyhláška č. 360/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 27.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do14.02.2018
Zrušený 29/2018 Z. z.