Zákon č. 533/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.02.2012 do31.12.2019 (za 16 dní)