Zákon č. 533/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii

(v znení č. 396/2019 Z. z.)

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 396/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.02.2012 - 31.12.2019