Rozhodnutie č. 401/2011 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 125/2011
Platnosť od 17.11.2011

401

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 14. novembra 2011

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 31. marca 2012;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2011 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. marca 2012

ObecVolí saOkresKraj
Hradište pod Vrátnomstarosta SenicaTrnavský kraj
Timoradza poslanecBánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
Svätý Krížstarosta Liptovský Mikulᚎilinský kraj
Vavrišovo poslanec
Vlachy poslanec
Kotmanovástarosta LučenecBanskobystrický kraj
ŠoltýskastarostaposlanciPoltár
Ratkovástarosta Revúca
Belovežastarosta BardejovPrešovský kraj
Oľšinkovstarosta Medzilaborce
Harakovcestarosta Levoča
Levočaprimátor 
Soľník poslanecStropkov
Krajná Porúbka poslanecSvidník

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2011 Z. z.

L E H O T Y
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. marca 2012

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce (mesta) ku dòu vyhlásenia voliebobec
(mesto)
6. 1. 2012
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
26. 1. 2012
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
5. 2. 2012
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany5. 2. 2012
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej (mestskej)  volebnej  komisiemiestna (mestská)
volebná komisia
10. 2. 2012
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce (primátora mesta)miestna (mestská)
volebná komisia
15. 2. 2012
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce
(primátor mesta)
20. 2. 2012
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna (mestská)
volebná komisia
25. 2. 2012
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
1. 3. 2012
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec
(mesto)
6. 3. 2012
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany11. 3. 2012
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
14. 3. 2012
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
16. 3. 2012
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
29. 3. 2012
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
31. 3. 2012