Redakčné oznámenie č. r1/c15/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 13/2009 Z. z.

Čiastka 15/2009
Platnosť od 11.02.2009

Pôvodný predpis

11.02.2009