Vyhláška č. 696/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 266/2006
Platnosť od 30.12.2006
Účinnosť od 15.01.2007 do14.02.2016
Zrušený 84/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2007 - 14.02.2016

Pôvodný predpis

30.12.2006