Zákon č. 674/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Čiastka 258/2006
Platnosť od 28.12.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2008
Zrušený 448/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

28.12.2006