Oznámenie č. 190/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 82/2005
Platnosť od 06.05.2005
Účinnosť od 06.05.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2004 na základe článku 9 ods. 1.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.05.2005 r2/c24/2011 Z. z. Aktuálne znenie