Čiastka č. 82/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
189/2005 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy 15.05.2005
190/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci 06.05.2005