Redakčné oznámenie č. r2/c24/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 190/2005 Z. z.

Čiastka 24/2011
Platnosť od 11.03.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 190/2005 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci

Pri uvedení dátumu podpisu dohody má byť namiesto „19. februára 2004“ správne uvedený dátum „18. februára 2004“.