Rozhodnutie č. 348/2002 Z. z.Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z.

Čiastka 146/2002
Platnosť od 29.06.2002
Účinnosť od 29.06.2002 do30.12.2019
Zrušený 500/2019 Z. z.