Oznámenie č. 406/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko k zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí

Čiastka 165/2001
Platnosť od 17.10.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou osobných nót, t. j. 7. septembra 2001.

406

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko k zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou osobných nót, t. j. 7. septembra 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.