Vyhláška č. 334/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.12.1996 do31.03.2002
Zrušený 128/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1996 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

29.11.1996