Zákon č. 91/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 29.04.1993 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

OBSAH