Uznesenie č. 170/1988 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988
Účinnosť od 29.11.1988