Zákon č. 103/1988 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení

(v znení č. 194/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 22/1988
Platnosť od 16.06.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.