Nariadenie vlády č. 105/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953

Čiastka 44/1952
Platnosť od 31.12.1952 do31.12.1953
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1953

105.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. decembra 1952,

ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


§ 1.

(1) Dodávkové normy zrnovín (s výnimkou ryže), zemiakov, zeleniny (s výnimkou zeleného hrášku, fazuľových strukov, uhoriek nakladačiek a koreninovej papriky), hrozna, mäsa, mlieka a vajec sa určujú pre jednotlivé okresy, ktoré sa zaraďujú podľa výrobných podmienok do dodávkových oblastí.

(2) Dodávková norma ovčej vlny sa určuje podľa druhov oviec jednotne pre celé štátne územie.

§ 2.

Dodávkové normy a zaradenie okresov do dodávkových oblastí sú obsiahnuté v prílohe tohto nariadenia.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister výkupu.


Zápotocký v. r.

Krosnář v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 105/1952 Sb., ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953.

Tabuľka č. 1

Dodávkové normy zrnovín v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnovín na rok 1953.

Zrnoviny celkom.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
I.c
I.d
I.e
750
750
750
750
750
1.220
1.220
1.220
1.220
1.220
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
890
890
890
890
890
770
770
770
770
770
550
550
550
550
550
250
250
250
250
250
Ii.a
II.b
II.c
640
640
640
1.110
1.110
1.110
1.000
1.000
1.000
890
890
890
760
760
760
650
650
650
450
450
450
200
200
200
III.a
III.b
III.c
530
530
530
1.000
1.000
1.000
890
890
890
740
740
740
610
610
610
530
530
530
350
350
350
170
170
170
IV.a
IV.b
IV.c
420
420
420
890
890
890
740
740
740
600
600
600
470
470
470
420
420
420
260
260
260
140
140
140
V.a
V.b
V.c
310
310
310
740
740
740
610
610
610
480
480
480
350
350
350
310
310
310
200
200
200
120
120
120
VI.210600480360250210150100
VII.14047035024016014011080

Tabuľka č. 2

Dodávkové normy pšenice v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnovín na rok 1953.

Dodávková oblasť JRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
I.c
I.d
I.e
370
310
370
330
310
580
430
580
420
420
530
390
530
380
380
480
360
480
360
340
440
330
440
340
300
390
250
390
260
220
310
170
330
180
180
-
-
-
-
-
II.a
II.b
II.c
290
290
320
550
500
550
490
450
490
420
400
420
340
320
340
290
280
290
160
140
180
-
-
-
III.a
III.b
III.c
240
220
170
420
420
350
380
380
300
320
320
240
280
280
180
240
220
170
140
140
100
-
-
-
IV.a
IV.b
IV.c
140
190
65
340
400
200
270
330
155
210
270
110
150
220
65
140
200
50
80
110
30
-
-
-
V.a
V.b
V.c
80
150
25
200
350
60
160
280
40
120
210
30
90
150
20
80
140
10
40
70
-
-
-
-

Tabuľka č. 3

Dodávkové normy raži v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnovín na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
I.c
I.d
I.e
35
45
105
35
55
130
80
230
70
120
110
80
210
70
120
90
80
190
70
110
70
60
170
50
90
50
40
150
30
70
30
40
80
20
50
-
-
-
-
-
II.a
II.b
II.c
40
40
110
140
80
260
120
80
250
95
70
220
75
50
185
50
50
150
50
40
140
-
-
-
III.a
III.b
III.c
160
50
230
310
140
450
270
120
410
220
100
340
180
60
280
160
50
230
90
40
170
-
-
-
IV.a
IV.b
IV.c
190
45
280
350
120
490
300
110
425
250
90
350
200
60
300
190
50
300
100
30
190
-
-
-
V.a
V.b
V.c
140
80
200
350
155
500
280
130
420
220
105
320
160
70
220
140
50
200
90
30
140
-
-
-

Tabuľka č. 4

Dodávkové normy jačmeňa v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnovín na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
I.c
I.d
I.e
325
265
255
355
255
470
470
400
690
420
430
400
360
630
360
395
335
305
535
325
355
285
255
465
285
320
280
220
460
280
200
160
130
330
170
-
-
-
-
-
II.a
II.b
II.c
270
160
150
380
260
250
350
230
210
320
200
185
290
170
160
270
160
150
200
130
100
-
-
-
III.a
III.b
III.c
100
210
60
210
370
120
170
320
100
130
250
80
100
210
65
100
200
60
90
110
40
-
-
-
IV.a
IV.b
IV.c
45
130
20
110
250
80
90
180
60
80
140
50
60
120
35
50
120
25
40
80
10
-
-
-
V.a
V.b
V.c
35
45
20
80
180
45
70
150
40
50
110
30
40
80
20
50
80
30
40
60
20
-
-
-

Tabuľka č. 5

Dodávkové normy jedlých struktovín v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnoví na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
I.c
I.d
I.e
10
10
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.a
II.b
II.c
10
10
10
-
-
-
-
-
-
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.a
III.b
III.c
10
10
10
-
-
-
-
-
-
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.a
IV.b
IV.c
5
5
5
-
-
-
-
-
-
10
10
10
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.a
V.b
V.c
5
5
5
-
-
-
-
-
-
10
10
10
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tabuľka č. 6

Dodávkové normy ostatných zrnovín v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnovín na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
I.c
I.d
I.e
10
120
10
20
120
40
240
10
40
260
40
240
10
30
250
20
210
10
20
210
10
200
10
20
200
10
200
10
20
200
10
180
10
20
150
-
-
-
-
-
II.a
II.b
II.c
30
140
50
40
270
50
40
240
50
40
205
50
40
205
60
40
160
60
40
140
30
-
-
-
III.a
III.b
III.c
20
40
60
60
70
80
70
70
80
55
55
65
35
45
70
30
60
70
30
60
40
-
-
-
IV.a
IV.b
IV.c
40
50
50
90
120
120
80
120
100
50
90
80
50
60
60
40
50
45
40
40
30
-
-
-
V.a
V.b
V.c
50
30
60
110
55
135
100
50
110
80
45
90
50
40
80
40
40
70
30
40
40
-
-
-

Tabuľka č. 7

Dodávkové normy zemiakov v kg z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zemiakov na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.1.6002.5202.2602.0001.7801.600900300
II.1.3602.1601.9401.7201.5001.360770260
III.1.1401.8201.6201.4401.2601.140660230
IV.9201.5501.3501.1801.040920550200
V.7001.3001.110940820700440170
VI.5001.050870720600500340140
VII.340830650500400340240110
VIII.20062044033026020016080
IX.1004202701701301008060

Tabuľka č. 8

Dodávkové normy zeleniny na rok 1953 v q na 1 ha osevnej plochy.

Druh Dodávková oblasť
I. II. III. IV.
JRD
III.-IV. typu
jednotlive hosp. roľ.JRD
III.-IV. typu
jednotlive hosp. roľ.JRD
III.-IV. typu
jednotlive hosp. roľ.JRD
III.-IV. typu
jednotlive hosp. roľ.
zeler11012510512010011595110
cibuľa13015011512510511595105
cesnak3842333728322327
kel raný130145125140120135115130
kel neskorý150170145165135150125140
karotka raná135150130145125140120135
karotka neskorá190210180200170190160180
mrkva220240210230200220190210
kaleráb11013010512010011595110
karfiol200220195215190210185205
melóny170190155170120135115125
uhorky šalátové180200170190160180150170
paprika7280677562705865
petržlen130145125140120135115130
rajčiaky190230185220180210175200
šalát135150125140115130105120
špenát6070556550604555
kapusta raná150170140160135150130150
kapusta neskorá430480380430310350260300
jahody4250374532402735

Tabuľka č. 9

Dodávkové normy hrozna na rok 1953 v kg na 1 ár plodnej vinice.

Dodávková oblasť5-10anad 10-15anad 15-20anad 20-30anad 30-50anad 50-80anad 80a JRD
III.-IV. typu
I.1520303540455035
II.1015253035404530
III.510202530354025
IV.35151720232617

Tabuľka č. 10

Dodávkové normy mäsa celkom v kg z 1 ha poľnohospodárskej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok mäsa celkom na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.150180174168163158150115
II.12515514914313813312585
III.11013813212612111611075
IV.951221161101051009565
V.801061009590858055
VI.6586817673706545

Tabuľka č. 11

Dodávkové normy bravčového mäsa v kg z 1 ha poľnohospodárskej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok mäsa celkom na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.aV.bVI.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha3,5-5 ha2-3,5 ha0,5-2 ha
I.a
I.b
60
50
83
70
77
64
71
58
65
52
60
50
57
44
45
36
II.a
II.b
60
46
83
69
77
63
71
57
65
51
60
46
57
43
45
30
III.a
III.b
III.c
50
40
30
70
63
53
64
57
47
58
51
41
52
45
35
50
40
30
44
37
27
36
30
22
IV.a
IV.b
IV.c
50
40
25
70
63
48
64
57
42
58
51
36
52
45
30
50
40
25
44
37
22
36
30
19
V.a
V.b
V.c
50
37
25
70
60
48
64
54
42
58
48
36
52
42
30
50
37
25
44
34
22
36
28
19
VI.a
VI.b
20
10
43
33
37
27
31
21
25
15
20
10
17
7
17
7

Tabuľka č. 12

Dodávkové normy mlieka v litroch z 1 ha poľnohospodárskej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok mlieka na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD
III.-IV. typu
I.II.III.IV.V.
nad 20 ha15-20 ha10-15 ha5-10 ha2-5 ha
I.600780760740720700
II.540700680660640620
III.480620600580560540
IV.420550530510490470
V.360480460440420400
VI.300420400380360340
VII.240360340320300280
VIII.190300280260240220
IX.150260240220200180
X.110180160140140140

Tabuľka č. 13

Dodávkové normy mlieka na rok 1953 v litroch pre poľnohospodárske závody s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 2 ha.

na každú chovanú kravu dodávajú:
Dodávková oblasť1. Členovia JRD III. a IV. typu zo záhumienku podľa vzorových stanov.
2. Držitelia poľnohospodárskej pôdy do 0,5 ha a bezzemkovia.
Jednotlive hospodáriaci roľníci s výmerou poľnohospodárskej pôdy od 0,5 do 2 ha.
I.250500
II.250500
III.250400
IV.250400
V.250400
VI.250250

Tabuľka č. 14

Dodávkové normy vajec v kusoch z 1 ha ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinnej dodávky vajec na rok 1953.

Dodávková oblasťJRD III.-IV. typuVšetky veľkostné skupiny závodov jednotlive hospodáriacich roľníkov od 0,5 ha vyššie.
I.200280
II.190260
III.180240
IV.170220
V.160195
VI.150180

Tabuľka č. 15

Dodávkové normy mäsa a vajec na rok 1953 pre členov JRD III. a IV. typu, ktorí užívajú záhumienky nepresahujúce výmeru určenú vzorovými stanovami a pre držiteľov poľnohospodárskej pôdy s výmerou do 0,5 ha.

Druhna jedno hospodárstvo
mäso20 kg
vajcia100 kusov

Tabuľka č. 16

Dodávková norma surovej vlny z 1 ovce na rok 1953 v kg.

Druh ovce:baranyovceročné kusyjahňatá
jemnovlnné5,03,22,00,5
polohrubovlnné4,02,61,50,5
hrubovlnné3,01,81,00,5
stavropoľské8,05,03,01,0

Tabuľka č. 17

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre zrnoviny na rok 1953.

Oblasť I.a.
KrajKraj
1Kladno1Praha-západ
Praha-severSlaný
Oblasť I.b.
14Galanta 15Šurany
Piešťany Topoľčany
15Nitra Vráble
Šaľa
Oblasť I.c.
1Kolín 1Nymburk
Mělník Poděbrady
Mladá Boleslav
Oblasť I.d.
11Kojetín 11Přerov
Olomouc 12Kroměříž
Prostějov
Oblasť I.e.
14Senec 14Trnava
Sered 15Hlohovec
Oblasť II.a.
1Kralupy nad Vltavou 10Bučovice
5Louny Slavkov
Lovosice Vyškov
Žatec Židlochovice
12Holešov
Oblasť II.b.
14Čalovo 15Nové Zámky
Dunajská Streda Štúrovo
Pezinok Zlaté Moravce
Šamorín Želiezovce
15Komárno
Levice
Hurbanovo
Oblasť II.c.
1Český Brod 7Jičín
7 Kutná Hora Nový Bydžov
Říčany 8Čáslav
5Roudnice nad Labem Chrudim
6Mnichovo Hradiště Pardubice
7Hradec Králové Přelouč
Hořice 18Trebišov
Jaroměř
Oblasť III.a.
1Brandýs nad Labem 3Plzeň
Hořovice Přeštice
Nové Strašecí 7Dobruška
Praha-Ústredný národný výbor 8Holice
Praha-východ Vysoké Mýto
Rakovník19Michalovce
Oblasť III.b.
1Beroun 12Hodonín
4Podbořany Kyjov
5Bílina 14Nové Mesto nad Váhom
Chomutov Senica
Most 15Bánovce nad Bebravou
10Brno-mesto Partizánske
Brno-okolie Šahy
Břeclav 18Kráľovský Chlmec
Hustopeče Sečovce
11Litovel 19Veľké Kapušany
Šternberk
Oblasť III.c.
1Benešov 3Plasy
Praha-juh Rokycany
3Blovice 6Doksy
Domažlice Turnov
Klatovy 13Hlučín
14Skalica
Oblasť IV.a.
1Dobříš 5Duchcov
2České Budějovice Litoměřice
Písek Teplice
Týn nad Vltavou Ústí nad Labem
Vodňany 7Rychnov nad Kněžnou
3Blatná 8Litomyšl
Horšovský Týn 9Moravské Budějovice
Stod 11Hranice
Stříbro 13Nový Jičín
4Kadaň Opava
16Lučenec
19Sobrance
Oblasť IV.b.
10Mikulov 16Fiľakovo
Moravský Krumlov Modrý Kameň
Znojmo Rimavská Sobota
12Uherské Hradiště Šafárikovo
14Bratislava-mesto 18Moldava n. Bodvou
Bratislava-okolie Košice
Myjava 19Vranov
Trenčín
Oblasť IV.c.
1Příbram 2Tábor
Sedlčany 3Horažďovice
Vlašim 4Cheb
Votice 6Česká Lípa
2Milevsko 6Liberec
Soběslav 7Dvůr Králové nad Labem
Strakonice Náchod
Oblasť V.a.
3Tachov 10Moravská Třebová
4Sokolov Svitavy
5Litvínov Tišnov
7Nová Paka Velká Bíteš
8Ústí nad Orlicí 12Gottwaldov
9Dačice 13Bílovec
10Boskovice Ostrava
9Třebíč 14Malacky
10Blansko 17Ilava
19Sabinov
Oblasť V.b.
10Rosice 16Poltár
11Zábřeh 19Humenné
12Veselí nad Moravou Prešov
15Prievidza
Oblasť V.c.
2Třeboň 9Havlíčkův Brod
Jindřichův Hradec Humpolec
3Sušice Jihlava
4Karlovy Vary Kamenice nad Lipou
Mariánské Lázně Ledeč nad Sázavou
Toužim Pacov
6Frýdlant Pelhřimov
Nový Bor Třešť
Rumburk Velké Meziříčí
Semily 10Bystřice nad Pernštejnem
8Hlinsko 18Levoča
Chotěboř Spišská Nová Ves
Lanškroun
Oblasť VI.
2Český Krumlov 12Uherský Brod
Kaplice 13Český Těšín
Prachatice Karviná
Trhové Sviny Krnov
Vimperk Místek
4Vítkov
5Děčín 16Krupina
6Jilemnice Nová Baňa
7Broumov Zvolen
Trutnov 17Púchov
Vrchlabí Rajec
Žamberk 18Kežmarok
8Polička Poprad
9Žďár Revúca
11Bruntál Rožňava
Jeseník 19Giraltovce
Šumperk
Oblasť VII.
4Kraslice 17Liptovský Mikuláš
6Jablonec nad Nisou Martin
11Rýmařov Námestovo
12Valašské Klobouky Považská Bystrica
Valašské Meziříčí Ružomberok
Vsetín Trstená
13Frenštát Turčianske Teplice
16Banská Bystrica Žilina
Banská Štiavnica 18Gelnica
Brezno 19Bardejov
Hnúšťa Medzilaborce
Kremnica Snina
17Bytča Spišská Stará Ves
Čadca Stará Ľubovňa
Dolný Kubín Stropkov
Kysucké Nové Mesto Svidník
Liptovský Hrádok
bez zaradenia:
18Vysoké Tatry

Tabuľka č. 18

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre zemiaky na rok 1953.

Oblasť I.
KrajKraj
9Havlíčkův Brod 9Pacov
Humpolec Pelhřimov
Jihlava Třešť
Kamenice nad Lipou Žďár
Oblasť II.
2Jindřichův Hradec 9Třebíč
9Dačice Velké Meziříčí
Ledeč nad Sázavou
Oblasť III.
1Sedlčany 2Tábor
Vlašim 8Chotěboř
Votice 9Moravské Budějovice
2Milevsko
Oblasť IV.
1Brandýs nad Labem 10Bystřice n. Perš.
2Písek Velká Bíteš
Soběslav 15Prievidza
Strakonice 16Brezno
Trhové Sviny 17Bytča
Třeboň Čadca
Týn nad Vltavou Kysucké Nové Mesto
3Blatná Rajec
Blovice Turčianske Teplice
Horažďovice 18Kežmarok
Klatovy Levoča
8Hlinsko Poprad
Polička Spišská Nová Ves
Oblasť V.
1Benešov 3Přeštice
Dobříš Rokycany
Příbram Sušice
2České Budějovice 4
Český Krumlov Cheb
Kaplice Karlovy Vary
2Prachatice Mariánské Lázně
Vimperk Sokolov
Vodňany Toužim
3Domažlice 8Litomyšl
Horšovský Týn 11Jeseník
Plzeň
13Bílovec Považská Bystrica
Hlučín Púchov
Nový Jičín Ružomberok
Opava Trstená
Ostrava Žilina
Vítkov 19Humenné
14Malacky Medzilaborce
Myjava Prešov
16Banská Bystrica Sabinov
17Dolný Kubín Snina
Ilava Spišská Stará Ves
Liptovský Hrádok Stará Ľubovňa
Liptovský Mikuláš Svidník
Martin Vranov
Námestovo
Oblasť VI.
1Kutná Hora 8Lanškroun
Nymburk Ústí nad Orlicí
3Plasy Vysoké Mýto
Stod 10Boskovice
Stříbro Moravská Třebová
Tachov Svitavy
4Kraslice Tišnov
6Česká Lípa 11Rýmařov
Frýdlant Šumperk
Jablonec n. Nisou Zábřeh
Jilemnice 13Karviná
Liberec 14Trenčín
Nový Bor 15Bánovce n. B.
Rumburk Partizánske
Semily 16Banská Štiavnica
Turnov Kremnica
7Broumov Nová Baňa
Dvůr Králové Zvolen
Náchod 18Gelnica
Nová Paka 19Bardejov
Rychnov n. Kněžnou Giraltovce
Trutnov Stropkov
Vrchlabí
Žamberk
Oblasť VII.
1Beroun Teplice
Nové Strašecí Ústí nad Labem
Hořovice 6Doksy
Praha-juh Mnichovo Hradiště
Praha-východ 7Dobruška
Rakovník Hořice
Říčany 8Čáslav
4Kadaň Holice
5Bílina Chrudim
Děčín Přelouč
Duchcov 10Blansko
Chomutov Brno-mesto
Litoměřice Brno-okolie
Litvínov Bučovice
Roudnice nad Labem
10Moravský Krumlov Frenštát p. Radhoštěm
Rosice Krnov
Vyškov Místek
Znojmo 14Nové Mesto n. Váhom
11Bruntál Senica
Hranice Skalica
Litovel 16Hnúšťa
Šternberk Krupina
12Holešov Lučenec
Kroměříž Poltár
Kyjov 18Košice
Uherské Hradiště Revúca
Valašské Klobouky Rožňava
Valašské Meziříčí Sečovce
13Český Těšín 19Sobrance
Oblasť VIII.
1Český Brod 10Hustopeče
Kolín Mikulov
Kralupy nad Vltavou Židlochovice
Mělník Slavkov
Mladá Boleslav 11Kojetín
Poděbrady Olomouc
Praha-sever Prostějov
Praha-západ Přerov
Praha-ÚNV 12Gottwaldov
4Podbořany Uherský Brod
5 LovosiceVeselí n. Mor.
Most Vsetín
Louny 14Bratislava-mesto
Žatec Bratislava-okolie
7Hradec Králové Piešťany
Jaroměř 15Topoľčany
Jičín 16Modrý Kameň
Nový Bydžov 18Moldava n. Bodvou
8Pardubice Trebišov
19Michalovce
Oblasť IX.
1Kladno 15Levice
Slaný Nitra
10Břeclav Nové Zámky
12Hodonín Šaľa
14 ČalovoŠtúrovo
Dunajská Streda Šurany
Galanta Vráble
Pezinok Zlaté Moravce
Senec Želiezovce
Sered 16Fiľakovo
Šamorín Rimavská Sobota
Trnava Šafárikovo
15Hlohovec Šahy
Hurbanovo 18Kráľovský Chlmec
Komárno Vysoké Tatry
19Veľké Kapušany

Tabuľka č. 19

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre jednotlivé druhy zeleniny na rok 1953.

DruhDodávková oblasť: Okresy:
ZelerI.1Kolín10M. Krumlov15Nitra
8Čáslav Znojmo Komárno
Holice Židlochovice Levice
Chrudim14Bratislava-okolie Šaľa
Pardubice Piešťany Štúrovo
10Brno - mesto 18Kráľovský Chlmec
II.1Brandýs n. L.11Prostějov 15Nové Zámky
Kutná Hora 12Kroměříž Trnava
Mělník Kyjov 16Fiľakovo
5Litoměřice Veselí n. M.Lučenec
Roudnice 14Bratislava-mesto Rimavská Sobota
7Hradec Králové Čalovo Šafárikovo
8Přelouč Dunajská Streda Šahy
10Brno-okolieSenec 18Košice
11Olomouc Sered Trebišov
III.1Český Brod 7Dobruška 14Šamorín
Mladá Boleslav Hořice 15Hurbanovo
Nymburk Jičín 18Moldava n. B.
Poděbrady Nový Bydžov 19Sečovce
3Plzeň 10Břeclav Michalovce
7Rychnov11Kojetín Prešov
Přerov
IV.1Kralupy n. Vlt. 5Lovosice
4Kadaň 6Mnichovo Hradiště
Podbořany 11Litovel
CibuľaI.1Brandýs n. L. 1Mělník
II.1Kolín 10Mor. Krumlov 14Sered
7Hradec Králové 11Olomouc 15Nitra
8Chrudim 14Bratislava-okolie Nové Zámky
Pardubice Dunajská Streda Šaľa
Galanta
III.1Český Brod Brno-mesto Bratislava-mesto
Kralupy Brno-okolie Čalovo
Kutná Hora Břeclav Malacky
Mladá Boleslav Hustopeče Piešťany
Nymburk Mikulov Senec
Poděbrady Znojmo Šamorín
4Podbořany Židlochovice 15Trnava
5Litoměřice 11Prostějov Hurbanovo
7Hořice 12Kroměříž Komárno
Jičín Kyjov Levice
Nový Bydžov Veselí n. M.Štúrovo
Rychnov
IV.3Plzeň 11Litovel 16Šafárikovo
4Kadaň Přerov Šahy
5Lovosice 12Hodonín 18Košice
Roudnice n. L.Uherský Brod Kráľovský Chlmec
6Mnichovo Hradiště Uherské Hradiště Moldava n. Bodvou
7Dobruška 15Šurany Sečovce
8Čáslav Želiezovce Trebišov
Holice 16Fiľakovo 19Michalovce
Přelouč Lučenec Prešov
11Kojetín Rimavská Sobota
CesnakI.10Znojmo 12Kyjov 15Nové Zámky
12Hodonín  Veselí n. M.Šaľa
II.1Brandýs n. L.8Chrudim 12Uherský Brod
Kolín Pardubice Uherské Hradiště
Kralupy Přelouč 14Bratislava-okolie
Kutná Hora 10Brno-mesto Malacky
Mělník Brno-okolie Piešťany
Nymburk Břeclav Senec
Poděbrady Hustopeče Galanta
6Mnichovo HradištěMikulov Šamorín
7Hradec KrálovéMoravský Krumlov Trnava
Jičín Židlochovice Sered
Nový Bydžov 11Olomouc 15Hurbanovo
8Čáslav Přerov Levice
Holice Kojetín Komárno
12Kroměříž Nitra
III.1Český Brod 11Prostějov 16Šafárikovo
Mladá Boleslav 14Čalovo Šahy
5Litoměřice Dunajská Streda 18Košice
Lovosice 15Šurany Kráľovský Chlmec
Roudnice nad Labem 16Lučenec Sečovce
7HořiceRimavská Sobota Trebišov
11Kojetín19Michalovce
IV.4Kadaň 7Dobruška 11Přerov
Podbořany11Litovel 16Fiľakovo
Kel ranýI.1Brandýs n. L.8Holice 14Bratislava-mesto
Kolín Pardubice Bratislava-okolie
Kutná Hora 10Brno-mesto Malacky
Mělník 11Kojetín Piešťany
5Litoměřice Olomouc Senec
Roudnice Prostějov Sered
7Hradec Králové Přerov 16Lučenec
8Čáslav Rimavská Sobota
II.1Kralupy 7Nový Bydžov 12Uherské Hradiště
Nymburk Rychnov n. Kn.Veselí n. M.
Poděbrady 8Chrudim 14Čalovo
3Plzeň 10Brno-okolie Dunajská Streda
4Kadaň Moravský Krumlov Galanta
5Lovosice Znojmo Šamorín
7Dobruška Židlochovice Trnava
Hořice 11Litovel 15Nové Zámky
Jičín 12Kroměříž Šaľa
III.1Mladá Boleslav 18Košice 18Sečovce
6Mnichovo Hradiště Kráľovský Chlmec Trebišov
11Přelouč Moldava n. Bodvou Michalovce
15Komárno19Prešov
IV. ø ø ø
Kel neskorýI.I.1Brandýs n. L.11Litovel 14Bratislava-mesto
Kutná Hora Olomouc Bratislava-okolie
Mělník Kojetín Malacky
Nymburk Prostějov Piešťany
7Dobruška 19Michalovce
Hradec Králové
II.1Český Brod 7Rychnov n. Kn.14Dunajská Streda
Kolín 8Holice Galanta
Poděbrady Chrudim Senec
3Plzeň 10Brno-okolie Sered
5Litoměřice Židlochovice Šamorín
Roudnice 11Přerov 15Nové Zámky
7Hořice12Veselí n. M.Šaľa
Jičín 14Čalovo 16Lučenec
Nový Bydžov Rimavská Sobota
III.1Kralupy 10Mor. Krumlov 14Trnava
Mladá Boleslav Znojmo 15Komárno
5Lovosice 12Kroměříž 18Košice
8Čáslav Uherské Hradiště Kráľovský Chlmec
Pardubice 19Prešov
PřeloučSečovce
Brno-mesto Trebišov
IV.4Kadaň6Mnichovo Hradiště18Moldava n. Bodvou
Karotka ranáI.1Brandýs n. L.7Nový Bydžov 10Brno-mesto
Kutná Hora 8Holice Brno-okolie
7Hradec Králové Chrudim 14Bratislava-mesto
II.1Český Brod Pardubice 12Kroměříž
Kralupy Přelouč Kyjov
Mělník 10Břeclav Uherské Hradiště
Mladá Boleslav Hustopeče Veselí n. M.
Nymburk Mor. Krumlov 14Bratislava-okolie
Poděbrady Znojmo Dunajská Streda
5Litoměřice Židlochovice Galanta
Roudnice 11Olomouc 15Nové Zámky
8Čáslav Prostějov Šaľa
III.1Kolín 7Hořice 15Hurbanovo
3Plzeň Jičín Komárno
4Kadaň 11Kojetín Nitra
PodbořanyLitovel 16Košice
5Lovosice Přerov Kráľovský Chlmec
7Dobruška 19Trebišov
IV.6Mnichovo Hradiště 14Trnava 16Šafárikovo
7Rychnov n. Kn.15Levice Šahy
14Malacky 16Lučenec 18Moldava n. Bodvou
PiešťanyRimavská Sobota 19Michalovce
Senec Prešov
ŠamorínSečovce
Karotka neskoráI.1Nymburk 10Židlochovice
5Roudnice n. L.12Kyjov
II.1Český Brod 8Přelouč 14Bratislava-okolie
Kolín 10Brno-mesto Galanta
Kralupy Brno-okolie Malacky
Kutná Hora Břeclav Sered
Poděbrady Hustopeče Šamorín
5Litoměřice Moravský Krumlov 15Dunajská Streda
8Čáslav Znojmo Nitra
Chrudim 12Uherské Hradiště Nové Zámky
Pardubice Veselí n. Moravou Šaľa
14Bratislava-mesto
III.1Brandýs n. L.7Nový Bydžov 15Hurbanovo
Mělník Holice Komárno
3Plzeň 11Kojetín Levice
4Kadaň Olomouc 18Košice
Podbořany Prostějov Kráľovský Chlmec
5Lovosice Kroměříž 19Trebišov
7Hradec Králové 14Piešťany
IV.1Mladá Boleslav 7Rychnov n. Kn. Šahy
6Mnichovo Hradiště 11Litovel 16Moldava n. Bodvou
7Dobruška Přerov 18Michalovce
Hořice 16Lučenec 19Prešov
JičínSečovce
MrkvaI.1Kutná Hora 7Hradec Králové 14Malacky
Mělník Nový Bydžov Senec
Nymburk 14Bratislava-okolie Sered
5Litoměřice Dunajská Streda 16Rimavská Sobota
Lovosice Piešťany Šafárikovo
Roudnice Šahy
II.1Brandýs n. L. 14Galanta 18Moldava n. Bodvou
Český Brod Trnava 19Michalovce
Kralupy 18Košice Prešov
Kráľovský Chlmec
III.1Kolín 11Přerov 15Nové Zámky
Mladá Boleslav 12Uherské Hradiště Šaľa
11Litovel 14Čalovo 16Fiľakovo
Olomouc 15Hurbanovo Lučenec
ProstějovKomárno 18Trebišov
IV.10Mor. Krumlov 12Kyjov 12Veselí n. M.
ZnojmoKroměříž 19Sečovce
Karfiol a raný kalerábI.1Brandýs n. L. 7Rychnov n. Kn.14Bratislava-mesto
Kralupy11Kyjov 19Prešov
II.1Mělník 12Hodonín 14Senec
Nymburk Kroměříž Sered
5Litoměřice Uherský Brod 15Nové Zámky
Roudnice n. Labem Veselí n. M.16Lučenec
7Hradec Králové14Galanta 19Michalovce
Nový Bydžov
III.Český Brod 8Holice 11Prostějov
Kolín Chrudim Olomouc
Kutná Hora Pardubice 12Uherské Hradiště
Mladá Boleslav 10Brno-okolie 14Bratislava-okolie
3Plzeň Brno-mesto Dunajská Streda
7Dobruška Břeclav Šamorín
Jičín Moravský Krumlov 16Fiľakovo
Hořice Znojmo Rimavská Sobota
8Čáslav Židlochovice Šafárikovo
11Kojetín
IV.1Poděbrady 8Přelouč 18Košice
4Kadaň 11Litovel Kráľovský Chlmec
Podbořany Přerov Moldava n. B.
5Lovosice 14Piešťany Sečovce
6Mnichovo Hradiště16Šahy 19Trebišov
MelónyI.14Dunajská Streda 16Rimavská Sobota
16Fiľakovo Šafárikovo
Lučenec Šahy
II.14Bratislava-okolie 15Hurbanovo 15Štúrovo
Čalovo Komárno 18Kráľovský Chlmec
Senec Nové Zámky Trebišov
Šamorín19Michalovce
III.15Šaľa14Galanta
IV.15Levice15Šurany15Želiezovce
Uhory šalátovéI.5Litoměřice11Litovel14Bratislava-mesto
8PřeloučOlomoucBratislava-okolie
11KojetínGalanta
II.1Kralupy10Brno-okolie14Šamorín
Kutná HoraMikulovSenec
MělníkMor. Krumlov15Hurbanovo
Mladá BoleslavŽidlochoviceKomárno
Nymburk11ProstějovLevice
5LovosicePřerovNitra
Podbořany12HodonínNové Zámky
RoudniceKyjovŠaľa
8ČáslavVeselí n. M.Štúrovo
Holice14Dunajská StredaŠurany
ChrudimMalackyŽeliezovce
PardubicePiešťany
III.1Brandýs n. L.12Kroměříž16Šafárikovo
Český BrodUherské HradištěŠahy
KolínČalovoKošice
PoděbradySeredKráľovský Chlmec
DobruškaTrnavaMoldava
Hradec Králové16Rimavská Sobota19Trebišov
IV.3Plzeň7Nový Bydžov16Lučenec
4KadaňRychnov19Michalovce
7Hořice16FiľakovoPrešov
JičínSečovce
PaprikaI.14Bratislava-mesto14Piešťany14Trnava
Bratislava-okolieSenec15Hurbanovo
ČalovoSeredNové Zámky
Dunajská StredaŠamorínŠtúrovo
GalantaŽeliezovce
II.15Komárno15Nitra15Šurany
LeviceŠaľa18Kráľovský Chlmec
Trebišov
III.16Fiľakovo16Šafárikovo18Sečovce
LučenecŠahy190Michalovce
Rimavská Sobota18KošicePrešov
Moldava
IV. ø ø ø
PetržlenI.14Bratislava15Nitra15Štúrovo
ČalovoNové ZámkyŠurany
15HurbanovoŠaľaŽeliezovce
KomárnoLevice
II.1Kralupy12Kroměříž14Malacky
MělníkKyjovSenec
5LitoměřiceUherské HradištěŠamorín
RoudniceVeselí n. M.
7Hradec Králové14Bratislava-mesto
Nový BydžovDunajská Streda
11ProstějovGalanta
III.1Brandýs n. L.7Jičín11Olomouc
KolínHolice14Piešťany
Kutná Hora10BřeclavSered
PoděbradyMoravský KrumlovTrnava
5LovosiceZnojmo16Fiľakovo
6Mnichovo Hradiště11KojetínŠafárikovo
IV.1Český Brod 7Rychnov 16Rimavská Sobota
Mladá Boleslav 8Čáslav Šahy
Nymburk Chrudim 18Košice
3Plzeň Pardubice Kráľovský Chlmec
4Kadaň Přelouč Moldava
Podbořany 11Litovel Sečovce
7Dobruška Přerov Trebišov
Hořice 16Lučenec 19Michalovce
Prešov
RajčiakyI.1Mělník 10Mikulov 15Nové Zámky
7Nový Bydžov 14Šaľa Štúrovo
10Břeclav15Hurbanovo
II.1Brandýs n. L.10Moravský Krumlov 14Galanta
Český Brod Znojmo Senec
Kralupy n. Vlt.Židlochovice Šamorín
7Hradec Králové 14Bratislava-mesto Trnava
Jičín Bratislava-okolie 15Komárno
10Brno-okolie Čalovo Levice
Dunajská Streda
III.1Kolín10Hustopeče14Sered
Kutná Hora11Olomouc16Fiľakovo
Ml. BoleslavProstějovLučenec
NymburkPřerovŠafárikovo
Poděbrady12HodonínŠah
5LitoměřiceKyjov18Košice
Lovosice14MalackyKráľovský Chlmec
Roudnice15PiešťanyTrebišov
10Brno-mesto
IV.3Plzeň11Kojetín15Šurany
4KadaňLitovel16Rimavská Sobota
Podbořany12Kroměříž18Moldava
6Mnich. HradištěUherský BordSečovce
8ČáslavUherské Hradiště19Michalovce
HoliceVeselí n. M.Prešov
Chrudim15Nitra
Pardubice
Přelouč
Šalát a špenátI.1Mělník3Plzeň8Pardubice
Poděbrady5Litoměřice11Prostějov
7Hradec Králové
II.1Český Brod10Brno-mesto14Trnava
Kutná Hora11Kojetín15Levice
Mladá BoleslavPřerovNitra
5Roudnice12KroměřížNové Zámky
7JičínVeselí n. M.Šaľa
Nový Bydžov14Bratislava-mestoŠtúrovo
RychnovBratislava-okolieŽeliezovce
8ČáslavDunajská Streda19Michalovce
8HoliceSenecPrešov
Sered
Šamorín
III.1Brandýs n. Labem10Brno-okolie14Galanta
KolínBřeclavMalacky
KralupyHustopečePiešťany
NymburkMikulov15Hurbanovo
5LovosiceZnojmoKomárno
6Mnichovo HradištěŽidlochoviceŠurany
Turnov11Litovel16Fiľakovo
7DobruškaOlomoucLučenec
Hořice12KyjovŠafárikovo
8ChrudimUherský BrodŠahy
PřeloučUherské Hradiště
IV.4Kadaň16Rimavská Sobota18Moldava
Podbořany18KošiceSečovce
10Moravský KrumlovKráľovský ChlmecTrebišov
Kapusta ranáI.1Brandýs nad Labem1Mělník14Bratislava-mesto
Kolín5LitoměřiceBratislava-okolie
Kutná Hora7Hradec KrálovéŠamorín
II.1Český Brod10Mor. Krumlov15Šaľa
Kralupy Znojmo Štúrovo
Mladá Boleslav Židlochovice Šurany
Nymburk 11Olomouc Želiezovce
Poděbrady Prostějov 16Fiľakovo
3Plzeň Přerov Lučenec
5Roudnice 14Čalovo Rimavská Sobota
7Dobruška Galanta Šafárikovo
Hořice Malacky Šahy
Nový Bydžov Piešťany 19Prešov
Rychnov n. Kn.Sered
8Čáslav Trnava
10Brno-mesto 15Hurbanovo
Brno-okolie Nitra
Břeclav Nové Zámky
III.4Podbořany 8Pardubice 14Senec
5Lovosice Přelouč 15Komárno
6Mnichovo Hradiště 11Kojetín Levice
7Jičín Litovel 18Kráľovský Chlmec
8Holice 12Kyjov Trebišov
ChrudimUherské Hradiště 19Michalovce
14Dunajská Streda
IV.5Kadaň Košice Sečovce
 Moldava n. B.
Kapusta neskoráI.7Dobruška7Hořice7Nový Bydžov
Hradec Králové
II.1Kolín 7Jičín 8Čáslav
Kutná Hora Rychnov n. Kn.14Bratislava-okolie
3Plzeň 18Kráľovský Chlmec
III.1Benešov 11Olomouc 15Levice
Mělník Přerov Nitra
Mladá Boleslav 14Bratislava-mesto Nové Zámky
Nymburk Čalovo Šaľa
Poděbrady Dunajská Streda Štúrovo
Roudnice Galanta 16Fiľakovo
6Mnichovo Hradiště Malacky Lučenec
8Holice Piešťany Šahy
Chrudim15Hurbanovo 19Michalovce
10Brno-okolieKomárno Prešov
IV.1Brandýs n. L. 10Mor. Krumlov 15Šurany
Český Brod Znojmo Želiezovce
Kralupy n. Vlt.11Kojetín 16Rimavská Sobota
4Kadaň Litovel Šafárikovo
Podbořany Prostějov 18Košice
5Litoměřice 12Kyjov Moldava n. B.
Lovosice Uherské Hradiště Sečovce
8Pardubice 14Senec Trebišov
Přelouč Sered
10Brno-mesto Šamorín
BřeclavTrnava
Židlochovice
JahodyI.1Benešov6Mnichovo Hradiště6Turnov
II.1Kralupy5Lovosice8Holice
MělníkRoudnicePardubice
5Litoměřice8ČáslavPřelouč
III.1Český Brod7Hradec Králové11Olomouc
Kutná HoraJičínProstějov
Poděbrady10Moravský KrumlovPřerov
11Litovel
IV.1Brandýs n. Labem1Nymburk7Rokycany
Mladá Boleslav7Nový Bydžov10Brno-mesto

Poznámka: V okresoch, ktoré nie sú výslovne zaradené do žiadnej z dodávkových oblastí, platia normy určené pre dodávkovú oblasť IV.

Tabuľka č. 20

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre hrozno na rok 1953.

Dodávková oblasť:Kraj:Okresy:
I.Bratislava Bratislava-mesto, Bratislava-okolie, Pezinok, Trnava
Nitra Hlohovec
II.Brno Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Znojmo
Gottwaldov Hodonín, Veselí n. M.
Bratislava Piešťany, Sered, Skalica
Nitra Nitra, Hurbanovo, Levice, Štúrovo, Topoľčany, Vráble, Zlaté Moravce, Želiezovce
B. Bystrica Krupina, Lučenec, Modrý Kameň, Šahy
Košice Kráľovský Chlmec, Trebišov
III.Brno Moravský Krumlov, Židlochovice
Gottwaldov Kyjov, Uherské Hradiště
Bratislava Malacky, Senec, Senica, Nové Zámky
B. Bystrica Fiľakovo, Rimavská Sobota, Šafárikovo
KošiceMoldava
Prešov Sobrance
IV.Praha Mělník, Praha-západ
Ústí nad L.Litoměřice, Lovosice, Roudnice n. Lab.
Brno Brno-mesto, Brno-okolie, Bučovice, Rosice, Slavkov, Velká Bíteš
Gottwaldov Uherský Brod
Bratislava Čalovo, Dunajská Streda, Galanta, Myjava, Nové Mesto n. V.
Nitra Komárno, Partizánske, Šaľa, Šurany
B. Bystrica Banská Štiavnica
Košice Košice, Rožňava, Sečovce
Prešov Giraltovce, Humenné, Michalovce, Snina, Veľké Kapušany, Vranov

Poznámka: V okresoch, ktoré nie sú výslovne zaradené do žiadnej z dodávkových oblastí, platia normy určené pre dodávkovú oblasť IV.

Tabuľka č. 21

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre mäso celkom a mäso bravčové na rok 1953.

Oblasť I.
Oblasť I.a.
KrajKraj
1Poděbrady 8Pardubice
7Hradec Králové Přelouč
Nový Bydžov 11Kojetín
Rychnov nad KněžnouPřerov
8Čáslav 12Holešov
Oblasť I.b.
6Mnichovo Hradiště 7Jaroměř
7Dobruška Jičín
Hořice 8Chrudim
Oblasť II.
Oblasť II.a.
1Kolín 11Olomouc
Mladá Boleslav Prostějov
Nymburk 12Hodonín
Praha-Ústredný národný výbor Kroměříž
8Holice Kyjov
10BučoviceUherské Hradiště
Hustopeče 14Nové Mesto nad Váhom
Vyškov Piešťany
Senica
Oblasť II.b.
1Český Brod 6Turnov
Kutná Hora 7Dvůr Králové nad Labem
Praha-sever Náchod
Praha-západ Žamberk
Říčany 8Litomyšl
3Blatná Vysoké Mýto
Blovice 12Veselí nad Moravou
Přeštice14Myjava
2Týn nad Vltavou Trenčín
Vodňany
Oblasť III.
Oblasť III.a.
1Benešov 10Blansko
Beroun Boskovice
Brandýs nad Labem Brno-mesto
Hořovice Brno-okolie
Kladno Břeclav
Kralupy nad Vltavou Moravský Krumlov
Mělník Rosice
Nové Strašecí Slavkov
Praha-juh Velká Bíteš
Praha-východŽidlochovice
Rakovník 11Hranice
Sedlčany Litovel
Slaný Šternberk
Vlašim 13Hlučín
Votice Nový Jičín
3Plasy Opava
5Louny 14Skalica
9Ledeč nad Sázavou
Moravské Budějovice
Oblasť III.b.
2České Budějovice 9Havlíčkův Brod
Milevsko Humpolec
Písek Kamenice nad Lipou
Soběslav Pacov
Strakonice Pelhřimov
Tábor Třešť
Třeboň Velké Meziříčí
3Horažďovice Žďár
Klatovy 10Bystřice nad Pernštejnem
Plzeň Moravská Třebová
Rokycany Tišnov
Stod11Zábřeh
6Doksy 12Gottwaldov
Frýdlant Uherský Brod
7Nová Paka 13Bílovec
8Chotěboř 15Bánovce nad Bebravou
Lanškroun
Ústí nad Orlicí
Oblasť III.c.
3Domažlice 13Frenštát
6Semily 15Prievidza
8Hlinsko 17Ilava
12Valašské Meziříčí
Oblasť IV.
Oblasť IV.a.
5Lovosice 15Hlohovec
Most Nitra
Roudnice nad Labem Nové Zámky
9Třebíč Šaľa
14Čalovo Šurany
Dunajská StredaTopoľčany
Galanta 18Košice
Pezinok Kráľovský Chlmec
Sered Sečovce
Trnava Trebišov
Oblasť IV.b.
1Dobříš 10Svitavy
4Cheb 11Jeseník
7Broumov 12Valašské Klobouky
Trutnov 13Český Těšín
9Dačice Vítkov
Jihlava 15Partizánske
Zlaté Moravce
Oblasť IV.c.
1Příbram 8Polička
2Jindřichův Hradec 11Šumperk
Prachatice 13Karviná
Trhové Sviny Místek
Vimperk Ostrava
3Sušice 16Bytča
5Teplice Púchov
Ústí nad Labem 18Levoča
6Česká Lípa Spišská Nová Ves
Liberec 19Michalovce
Nový Bor Veľké Kapušany
Rumburk
Oblasť V.
Oblasť V.a.
5Žatec 15Hurbanovo
10Mikulov Komárno
Znojmo Levice
14Bratislava-mesto Štúrovo
Bratislava-okolie Vráble
Malacky Želiezovce
Senec
Šamorín
Oblasť V.b.
3Horšovský Týn 13Krnov
Stříbro 16Fiľakovo
Tachov Modrý Kameň
4Podbořany Rimavská Sobota
5Bílina Šafárikovo
Chomutov Šahy
Litoměřice 18Moldava
Oblasť V.c.
2Český Krumlov 17Kysucké Nové Mesto
Kaplice Považská Bystrica
4Kadaň Rajec
Mariánské Lázně Žilina
Toužim 18Kežmarok
5Děčín Poprad
6Jablonec nad Nisou 19Humenné
Jilemnice Prešov
7Vrchlabí Sabinov
12Vsetín Sobrance
16Poltár Vranov
Nová Baňa
Lučenec
Oblasť VI.
Oblasť VI.a.
417Námestovo
Karlovy Vary Ružomberok
5Duchcov Turčianske Teplice
11Bruntál 18Revúca
Rýmařov Rožňava
16Hnúšťa 19Bardejov
Krupina Giraltovce
Zvolen Spišská Stará Ves
17Liptovský Mikuláš Stropkov
Martin
Oblasť VI.b.
4Kraslice 17Liptovský Hrádok
Sokolov Trstená
5Litvínov 18Gelnica
16Banská Bystrica Vysoké Tatry
Banská Štiavnica 19Medzilaborce
Brezno Snina
Kremnica Stará Ľubovňa
17Čadca Svidník
Dolný Kubín

Tabuľka č. 22

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre mlieko na rok 1953.

Oblasť I.
KrajKraj
6Mnichovo Hradiště 7Náchod
Turnov Nový Bydžov
7Dobruška Rychnov nad Kněžnou
Hořice 8Holice
Hradec Králové Chrudim
Jaroměř Přelouč
Jičín Vysoké Mýto
11Přerov
Oblasť II.
1Mladá Boleslav 8Čáslav
6Jilemnice Litomyšl
Semily Pardubice
7Nová Paka 12Holešov
Kroměříž
Oblasť IIII.
1Kolín 8Chotěboř
Nové Strašecí Lanškroun
Říčany Ústí nad Orlicí
6Frýdlant11Kojetín
Liberec Litovel
7Dvůr Králové nad Labem Olomouc
Žamberk Prostějov
Oblasť IV.
1Český Brod 11Hranice
Mělník Šternberk
Nymburk Zábřeh
Poděbrady 12Hodonín
Praha-sever Kyjov
Praha-Ústredný národný výbor 13Bílovec
Praha-západ Český Těšín
Praha-východ Frenštát pod Radhoštěm
SlanýNový Jičín
Oblasť V.
1Brandýs nad Labem 6Doksy
Kladno Rumburk
Kutná Hora 7Broumov
2České Budějovice Trutnov
Milevsko 8Hlinsko
Písek Polička
Soběslav 8Havlíčkův Brod
Strakonice Kamenice nad Lipou
Tábor Pelhřimov
Trhové Sviny 10Bučovice
Třeboň Moravská Třebová
Týn nad VltavouVyškov
Vodňany 11Šumperk
3Blatná 12Uherské Hradiště
Blovice Valašské Meziříčí
Domažlice Veselí nad Moravou
Horažďovice 13Hlučín
Klatovy Místek
Sušice Opava
5Děčín Ostrava
6Česká Lípa
Oblasť VI.
1Benešov 6Nový Bor
Beroun 7Vrchlabí
Dobříš 9Dačice
Hořovice Humpolec
Kralupy nad Vltavou Jihlava
Praha-juh Ledeč nad Sázavou
Rakovník Moravské Budějovice
Sedlčany Pacov
Vlašim Třebíč
Votice Třešť
2Český Krumlov Velké Meziříčí
Jindřichův Hradec Žďár
Prachatice 10Břeclav
Vimperk Boskovice
3Horšovský Týn Brno-mesto
Plzeň Brno-okolie
Přeštice Bystřice nad Pernštejnem
Rokycany Hustopeče
4Cheb Slavkov
Karlovy Vary Svitavy
Kadaň Tišnov
Kraslice Velká Bíteš
Mariánské Lázně Židlochovice
Podbořany 11Jeseník
Sokolov 12Gottwaldov
Toužim Uherský Brod
5Litoměřice 13Karviná
Louny Krnov
Lovosice Vítkov
Roudnice
Ústí nad Labem
Oblasť VII.
1Příbram 6Jablonec nad Nisou
2Kaplice 10Moravský Krumlov
3Plasy 11Bruntál
Stod 12Valašské Klobouky
Stříbro 14Myjava
Tachov Nové Mesto nad Váhom
4Skalica
5Bílina Trenčín
Chomutov 17Ilava
Most 18Košice
Teplice Kráľovský Chlmec
Žatec
Oblasť VIII.
10Blansko 15Nitra
Mikulov Nové Zámky
Rosice Partizánske
Znojmo Prievidza
12Vsetín Šaľa
14Čalovo Šurany
Dunajská Streda Topoľčany
Galanta Vráble
Malacky Zlaté Moravce
Pezinok 16Banská Štiavnica
Piešťany Kremnica
Senica Nová Baňa
Šamorín Poltár
Trnava 17Púchov
15Bánovce nad Bebravou 18Sečovce
Hlohovec Trebišov
Levice 19Michalovce
Oblasť IX.
5Duchcov 16Lučenec
Litvínov Zvolen
14Bratislava-mesto 17Martin
Bratislava-okolie Turčianske Teplice
Senec 18Levoča
Sered Spišská Nová Ves
15Hurbanovo Vysoké Tatry
Komárno 19Bardejov
Štúrovo Prešov
Želiezovce Sobrance
16Hnúšťa Veľké Kapušany
Vranov
Oblasť X.
11
16Rýmařov 17Ružomberok
Banská Bystrica Trstená
Brezno Žilina
Fiľakovo 18Gelnica
Krupina Kežmarok
Modrý Kameň Moldava nad Bodvou
Rimavská Sobota Poprad
Šafárikovo Revúca
Šahy Rožňava
17Bytča 19Giraltovce
Čadca Humenné
Dolný KubínMedzilaborce
Kysucké Nové Mesto Sabinov
Liptovský Hrádok Snina
Liptovský Mikuláš Spišská Stará Ves
Námestovo Stará Ľubovňa
Považská Bystrica Stropkov
Rajec Svidník

Tabuľka č. 23

Zaradenie okresov do dodávkových oblastí pre vajcia na rok 1953.

Oblasť I.
KrajKraj
1Brandýs nad Labem 7Hořice
Český Brod Hradec Králové
Kladno Jaroměř
Kolín Jičín
Kralupy nad Vltavou Nový Bydžov
Kutná Hora 8Čáslav
Mělník Chrudim
Mladá Boleslav Pardubice
Nymburk Přelouč
Poděbrady 10Bučovice
Praha-sever Slavkov
Praha-západŽidlochovice
Říčany 11Kojetín
Slaný Olomouc
5Louny Prostějov
Lovosice Přerov
Roudnice nad Labem 12Holešov
Žatec Kroměříž
6Mnichovo Hradiště
Oblasť II.
1Benešov Podbořany
Beroun Bílina
Hořovice Chomutov
Nové Strašecí Litoměřice
Praha-juh Most
Praha-Ústredný národný výbor Doksy
Praha-východ Semily
Rakovník Turnov
Blovice Dobruška
Domažlice Nová Paka
Klatovy Holice
Plasy Vysoké Mýto
Plzeň Brno-mesto
PřešticeBrno-okolie
Rokycany Břeclav
Hustopeče
Vyškov
Litovel
Šternberk
Hodonín
Kyjov
Hlučín
Oblasť II.
14Čalovo 15Nové Zámky
Dunajská Streda Partizánske
Galanta Šaľa
Piešťany Šurany
Nové Mesto n. Váhom Štúrovo
Pezinok Topoľčany
Senec Vráble
Senica Zlaté Moravce
Skalica Želiezovce
Sered 16Šahy
Šamorín18Kráľovský Chlmec
Trnava Sečovce
15Bánovce n. B.Trebišov
Hlohovec 19Michalovce
Komárno Veľké Kapušany
Hurbanovo
Levice
Nitra
Oblasť III.
1Dobříš 8Litomyšl
Příbram 9Moravské Budějovice
Sedlčany 10Mikulov
Vlašim Moravský Krumlov
Votice Znojmo
2České Budějovice 11Hranice
Milevsko 12Gottwaldov
Písek Uherský Brod
Soběslav Uherské Hradiště
Strakonice Valašské Klobouky
Tábor Valašské Meziříčí
Týn nad Vltavou Vsetín
Vodňany Veselí n. Moravou
3Blatná 13Nový Jičín
HoražďoviceOpava
Horšovský Týn 14Bratislava-mesto
Stod Bratislava-okolie
Stříbro Myjava
4Cheb Trenčín
Kadaň 16Fiľakovo
5Duchcov Lučenec
Teplice Modrý Kameň
Ústí nad Labem Rimavská Sobota
6Česká Lípa Šafárikovo
Liberec 18Košice
Jilemnice Moldava
7Dvůr Králové nad Labem 19Sobrance
Náchod Vranov
Rychnov nad Kněžnou
Oblasť IV.
2Jindřichův Hradec 9Třebíč
Třeboň Třešť
3Sušice Velké Meziříčí
Tachov Žďár
4Karlovy Vary 10Blansko
Mariánské Lázně Boskovice
Sokolov Bystřice n. Pernštejnem
Toužim Moravská Třebová
5Děčín Rosice
Litvínov Svitavy
6Frýdlant Tišnov
Jablonec n. Nisou Velká Bíteš
Nový Bor 11Zábřeh
Rumburk 13Bílovec
7Vrchlabí Český Těšín
8Hlinsko Karviná
Chotěboř Místek
Lanškroun Ostrava
Polička Frenštát
Ústí n. Orlicí 14Malacky
9Dačice 15Prievidza
Havlíčkův Brod 16Poltár
Humpolec 17Ilava
Jihlava 18Levoča
Kamenice n. Lipou Spišská Nová Ves
Ledeč n. Sázavou 19Humenné
Pacov Prešov
Pelhřimov Sabinov
Oblasť V.
2Český Krumlov 13Krnov
Kaplice Vítkov
Prachatice 16Krupina
Trhové Sviny Nová Baňa
Vimperk Zvolen
417Púchov
7Broumov Rajec
Trutnov 18Kežmarok
Žamberk Poprad
11Bruntál Revúca
Jeseník Rožňava
Šumperk 19Giraltovce
Oblasť VI.
4Kraslice 17Bytča
11Rýmařov Čadca
16Banská Bystrica Dolný Kubín
Banská Štiavnica Kysucké Nové Mesto
Brezno Liptovský Hrádok
Hnúšťa Liptovský Mikuláš
Kremnica Martin
17Námestovo 19Bardejov
Považská Bystrica Medzilaborce
Ružomberok Snina
Trstená Spišská Stará Ves
Turčianske Teplice Stará Ľubovňa
Žilina Stropkov
18Gelnica Svidník
Vysoké Tatry