Čiastka č. 75/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 18.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
321/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 01.01.2014
322/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu 01.11.2013
323/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát