Nariadenie vlády č. 321/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014

Čiastka 75/2013
Platnosť od 18.10.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 297/2014 Z. z.

OBSAH

321

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 2013,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2014 sa ustanovuje na

a) 352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.