Čiastka č. 48/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
201/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 01.09.2013
202/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2013
203/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 01.09.2013
204/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.08.2013
205/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení neskorších predpisov 15.07.2013
r1/c48/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 160/2013 Z. z. 01.09.2013
r2/c48/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 154/2013 Z. z. 01.07.2013