Redakčné oznámenie č. r1/c48/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 160/2013 Z. z.

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 160/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V čl. I prílohe č. 1 má byť medzi riadkom s kódovým označením M35.0 a riadkom s kódovým označením M40.30 správne uvedený tento text:

M35.1Iné prekrývajúce sa syndrómy
M35.2Behçetova choroba
M35.3Polymyalgia rheumatica
M35.4Difúzna (eozinofilná) fasciitída
M35.5Multifokálna fibroskleróza
M35.6Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba)
M35.7Syndróm hypermobility
M35.8Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené
M35.9Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
M36.0Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe
M36.1Artropatia pri nádorovej chorobe
M36.2Hemofilická artropatia
M36.3Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde
M36.4Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde
M36.8Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde
M40.00Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.01Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.02Posturálna kyfóza krčnej oblasti
M40.03Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.04Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.05Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.06Posturálna kyfóza driekovej oblasti
M40.07Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.08Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.09Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.10Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.11Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.12Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti
M40.13Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.14Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.15Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.16Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti
M40.17Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.18Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.19Iná sekundárna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.20Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.21Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.22Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti
M40.23Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.24Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.25Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.26Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti
M40.27Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.28Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.29Iná a bližšie neurčená kyfóza bližšie neurčenej oblasti

“.