Čiastka č. 251/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
604/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 01.01.2008
605/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia 01.01.2008
606/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 190/2007 Z. z. 01.01.2008
607/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2008 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže