Čiastka č. 197/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 16.10.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
464/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 20.10.2007
465/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 20.10.2007
r1/c197/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z.