Čiastka č. 55/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.03.2006
136/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel 15.03.2006
137/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.03.2006
138/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel 15.03.2006
139/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.03.2006
140/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel 15.03.2006
141/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel 15.03.2006
142/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel 15.03.2006
143/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.03.2006
144/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.03.2006
145/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov 15.03.2006