Čiastka č. 90/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
203/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov 01.07.2005
204/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.07.2005
205/2005 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely