Čiastka č. 250/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
640/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. 01.01.2006
641/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel 01.01.2006
642/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy 01.01.2006
643/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 01.01.2006
644/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov