Čiastka č. 223/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 10.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
545/2005 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 01.01.2006
546/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 10.12.2005
547/2005 Z. z. Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky 10.12.2005
548/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia 15.12.2005
549/2005 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru 15.12.2005
550/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky