Čiastka č. 221/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 07.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z. 15.12.2005
541/2005 Z. z. Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti 15.12.2005
542/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 15.12.2005
r1/c221/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 424/2002 Z. z. a v zákone č. 341/2005 Z. z.