Čiastka č. 170/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 09.09.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
401/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov 15.09.2005
402/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu 15.09.2005
403/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel 15.09.2005
404/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov 15.09.2005
405/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách 15.09.2005