Čiastka č. 92/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 23.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
212/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve 01.05.2004
213/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 01.05.2004
214/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky