Čiastka č. 310/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
768/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou 01.01.2005
769/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 01.01.2005
770/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 01.01.2005
771/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy 01.01.2005
772/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie