Čiastka č. 135/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
321/2004 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
322/2004 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk
r1/c135/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z.