Čiastka č. 102/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 01.05.2004
246/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny
247/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
248/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
r1/c102/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 510/2003 Z. z.