Čiastka č. 98/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 12.06.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
202/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia 01.07.2003
203/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
204/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia
r1/c98/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/2003 Z. z.