Redakčné oznámenie č. r1/c98/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/2003 Z. z.

Čiastka 98/2003
Platnosť od 12.06.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V čl. II má byť namiesto písmena „h)“ správne uvedené písmeno „i)“.