Čiastka č. 145/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
316/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb 01.08.2003
317/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov 01.08.2003
318/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov 01.08.2003
319/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom abeta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat 01.08.2003
320/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu 01.08.2003